LA TORRE SALVANA DE LA COLÒNIA GÜELL – 1

Aleix Font Colònia Güell

LA TORRE SALVANA DE LA COLÒNIA GÜELL  – 1

UNA MICA D’HISTÒRIA

La Torre SalvanaColònia Güell està situada al sector nord-oest del poble, encimbellada damunt del Pla del Llobregat. En aquests tres escrits hi trobareu una part de la seva història recent. La construcció es va mantenir en un estat acceptable fins que un grup local d’inversors la van comprar amb la intenció d’urbanitzar els terrenys del seu voltant. Quan l’Ajuntament els va denegar els permisos la van deixar caure fins a l’estat en que es troba actualment.

La Torre Salvana de la Colònia Güell

Colònia Güell torre Salvana
Colònia Güell la Torre Salvana en un estat de ruïna lamentable,

La Torre Salvana està situada a la part nord de la Colònia Güell  damunt del pla del Llobregat. És una torre circular de més de mil anys d’antiguitat on s’hi va afegir la construcció d’un edifici en forma de castell que més aviat s’havia de considerar una masia fortificada com moltes d’altres que hi ha per la comarca, on sense anar gaire lluny podem veure la masia de can Julià també amb espitlleres de defensa a l’entrada del porxo. En l’antiguitat era coneguda com la Torre d’Elas. És un edifici catalogat, si bé veient-la com està de deteriorada, ningú no ho diria. La meva intenció a l’escriure sobre aquesta torre de la Colònia Güell no és pas remuntar-me a l’antiguitat, sinó a la distància màxima on arriba la meva memòria, o sigui, fins on els pares me n’han pogut explicat alguna cosa.

L’escut de la Torre Salvana és relativament nou

Colònia Güell torre Salvana
Colònia Güell . L’escut de la Torre Salvana a la façana

Començaré fent la genealogia dels habitants de la masia, consistent en una família de pagesos i també amb alguns mossos que vivien amb ells. Al cens del 1924 hi figuren els caps de família Baldiri Amigó i Antònia Castellví. El cap de família figura com a nascut a Sant Boi, i efectivament, el seu nom ho acredita ja que Baldiri és el Patró de la vila veïna. Però cal tenir en compte que l’any que va néixer, el 1866, el terme de la Colònia Güell pertanyia a Sant Boi de Llobregat. Així, havent nascut a la mateixa vivenda, ell és nascut a Sant Boi i les seves dues filles són nascudes a Santa Coloma de Cervelló.

cens 1924
BALDIRI AMIGÓ MUNNÉ 1860 cap Sant Boi de Llobregat
ANTÒNIA CASTELLVÍ CARBONELL 1867 esposa Castellví de Ronsanes
JOSEP DUÑACH JUANOLA 1891 gendre Lledó-Girona
MARIA  AMIGÓ CASTELLVÍ 1891 filla Santa Coloma Cervelló
BALDIRI DUÑACH AMIGÓ 1920 nét Santa Coloma Cervelló
ANTONIA AMIGÓ CASTELLVÍ 1892 filla Santa Coloma Cervelló
JOSEP LAPIEDRA AMIGÓ 1914 nét Santa Coloma Cervelló

El febrer de 1920 havia nascut Baldiri Duñach, el primer fill del matrimoni Josep Duñach i Maria Amigó, i  el 1926 neix el segon fill, Rodolfo. Al cens de 1932 ja no hi figura Baldiri Amigó Munné i el cap de família ara són Josep Duñach i Maria Amigó, els quals van seguir fent de pagès i van mantenir els camps i l’era feta de rajoles d’argila vermella on hi havíem anat de petits a fer berenades. Molta de gent de la Colònia hi anava a comprar llet, que la Maria ens venia a l’ampla entrada principal, o bé directament al corral, que estava situat a l’extrem esquerra de la façana. El dia 11 de març de 1973 va morir Maria Amigó Castellví a l’edat de vuitanta-quatre anys. Els fills, Baldiri i Rodolf, ja no van fer de pagesos i la finca es va deteriorar. Els darrers membres de la nissaga familiar van abandonar la torre Salvana quan va canviar de propietaris, i van anar a viure al carrer Barrau de la Colònia Güell . El Baldiri, que havia sigut alcalde de Santa Coloma de Cervelló en acabar la guerra, va morir el 25 de gener de 1995, i el Rodolfo ho va fer el 12 de novembre de 1926. Cap d’ells no s’havia casat i cap d’ells no va deixar descendència coneguda.

Colònia Güell torre Salvana
Colònia Güell – Entrada a les quadres de la Torre Salvana

A finals del segle passat, la propietat va vendre la torre i els terrenys a un consorci d’inversor que volien fer-hi una urbanització i convertir l’edifici de la torre en restaurant, però les  autoritats polítiques havien canviat i la qualificació del terreny no permetien aquesta conversió d’usos. Una forta oposició veïnal va acabar de frustar la iniciativa. El desinterès dels nous propietaris, unit a la poca sensibilitat de les autoritats municipals vers els edificis històrics del país van fer que l’edifici quedés pràcticament abandonat i immediatament va ser saquejat pels ferrovellers oportunistes i per altres persones incíviques que van arrencar portes i finestres, bigues de fusta, teules i rajoles, fins a deixar-la en pocs anys en la lamentable situació actual.

INTERIOR DE LA TORRE SALVANA

Colònia Güell torre Salvana
Colònia Güell – Pati interior de la Torre Salvana, apoderat d’herbassars. Una figuera a la porta principal.

La torre rodona, ja ho he comentat abans, està documentada des del segle X.  L’edifici anex en forma de castell sembla ser que data dels segles XVIII i XIX, però tot fa suposar que ja hi havia algun edifici anterior si al 1714 va ser expropiat pels espanyols perquè els seus propietaris havien fet costat a la causa de la Generalitat. En desconec la seva actitud en la Guerra dels Barretines, però tot fa suposar que devien prendre la mateixa opció que els seus veïns, de can Forés (can Salgado actual) i de can Soler, defensant les llibertats de Catalunya. Sovint, veient el deteriorament físic de monuments del nostre País, penso que encara està pitjor el coneixement de la nostra història, la transmissió dels fets i la valoració del comportament dels nostres avantpassats.

Aleix Font

 

 

Visita un altre lloc de la torre

l’Arc d’entrada

 

Related posts