CAPITALS DE COMARQUES – PAÍS VALENCIÀ

Comarques País Valencià

CAPITALS DE COMARQUES – PAÍS VALENCIÀ

Joc d’endevinar capitals de comarques

Comarques València
Imatge del País Valencià i de Múrcia extreta d’internet

 

BAIXA’T EL PROGRAMA : PAÍS VALENCIÀ – Capitals

Aquest joc consisteix en contestar les capitals de les comarques que ens van preguntant. Deixeu-me recordar el mateix que en els altres programes que he penjat: Primerament heu de saber que el programa Excel no fa distinció entre majúscules i minúscules. Sí que demana que es posin els accents correctament.

En el requadre de la columna I hi veurem  una sèrie de comarques i cal que contestem la que està més amunt, la primera de la llista. Això és important per evitar automatismes mentals, ja que el càlcul aleatori del programa fa que les comarques no repeteixin el seu ordre d’aparició.

Si al requadre no hi surt cap comarca polsarem F9 fins que n’hi surti alguna.

Escriurem la resposta a la cel·la corresponent de la columna C

Si desconeixem la resposta podem escriure el nom de la comarca a la casella de la columna H

Si la resposta és correcte ho indicarà al seu costat, columna D. Si no és correcte no indicarà res.

A les columnes F i G ens anirà indicant quantes en falten per contestar.

Quan estiguin totes les comarques contestades ens ho indicarà dient “S’ha acabat”.

Seria convenient que abans de començar a jugar ens aprenguéssim un mínim de capitals, potser cinc. Així cada dia ho podem anar incrementant. Jo us aconsello començar per les de la província d’Alacant, perquè n’hi ha poques, nou, i perquè són més fàcils de recordar, ja que dues d’elles són automàtiques (l’Alacantí que és Alacant, i l’Alcoià que és Alcoi). Després per les de Castelló, que només en té vuit. I finalment les de la província de València que és la que en té més amb disset.

Aquest joc de memorització hauria de ser el primer de la sèrie que he dissenyat pel País Valencia, ja que és més fàcil memoritzar comarca i capital que no pas situar una comarca en un indret concret del territori. Un cop sapiguem que una ciutat determinada correspon a una comarca, ja podrem començar a situar-les en el mapa, i al final inclús podrem situar les comarques que l’envolten.

Noms com ara El Camp de Morvedre, La Foia de Bunyol i La Vall d’Albaida, per exemple, eren ben desconeguts per a mi. I ara m’omple de satisfacció saber-ne les seves capitals, la seva latitut i també que una està al nord de València, l’altre està al bell mig i la Vall d’Albaida resegueix pràcticament tot el sud d’aquesta província.

Aleix Font. 27 de novembre de 2019.

Related posts