SUDOKU – El joc de les xifres solteres

SUDOKU  joc d’ intuïció i de  deducció   NOMENCLATURA Sudoku és el nom que rep un joc provinent del japó i que consisteix en omplir una graella de vuitanta-un quadrats (9×9) amb números de l’u al nou, de manera que no es repeteixin, dins d’uns àmbits que anomenarem grups, i poden ser columnes, files i regions. La fila  la constitueixen el conjunt de nou quadrats en direcció horitzontal. La columna  els nou quadrats en vertical. I la regió el conjunt de nou quadrats en format de 3×3.  Per entendre’ns podem…

Read More