EMILI BAYO – Més que ràbia

Emili Bayo més que ràbia

Emili Bayo Juan Emili Bayo neix a Lleida el 1961. Estudia al col·legi de jesuïtes i acaba el batxillerat a l’Institut “Màrius Torres” de Lleida, on va tenir com a professor de literatura el poeta Jordi Pàmias. Va cursar estudis de filologia amb el mestratge del poeta Pere Rovira. Després de viure un any a Barcelona complint amb les obligacions militars i redactant una tesi de llicenciatura, va fruir d’una beca d’investigació en l’aleshores recent fundada UdL i es va doctorar l’any 1990 amb una tesi sobre la poesia espanyola durant…

Read More