Albert Velasco

recerca obra perduda

Albert Velasco, doctor en Història de l’Art, ens explica diverses històries de localització, identificació i a vegades recuperació de valuoses peces d’art medievals.

Related posts